วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ

วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง ท้องที่ตำบลนกทา ตำบลเหล่าพรวน ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง และ ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ ดงหัวกอง มีเนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2539 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 • ทิศเหนือ จดบ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ทิศใต้ จดบ้านคำพะโอ บ้านบ๋าเจริญ ตำบลเลิงนกทา จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ทิศตะวันออก จดบ้านโนนงาม ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ทิศตะวันตก จดอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท บ้านหกสิบ ตำบลสร้างนกทา จังหวัดอำนาจเจริญ
ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนกันเป็นเทือกยาวในชั้นระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200-300 เมตร บางส่วนเป็นลานหินกว้างและหน้าผาสูงชัน มีถ้ำขนาดกลาง – เล็กหลายแห่งอยู่และเป็นแหล่งต้นน้ำลำห้วยสีโท ห้วยทราย

พรรณไม้และสัตว์ป่า
เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นดินทรายและมีหินอยู่เป็นจำนวนมาก สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังผสมกับป่าเบญจพรรณ ทำให้พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่เป็นชนิดที่มีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี ได้แก่ เต็ง รัง มะค่าโมง มะค่าแต้ แดง ตะแบก ประดู่ ไผ่ป่า ยอป่า สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ไก่ป่า นก สุนัขจิ้งจอก และสัตว์เลื้อยคลานทั่วไป

บ้านพัก และค่ายพักแรม
วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง ไม่มีบ้านพักบริการแก่นักท่องเที่ยว หากมีความประสงค์จะไปพักแรมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ โปรดนำเต็นท์ไปกางเอง แล้วไปติดต่อขออนุญาต ใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง โดยตรง มีห้องประชุม

แหล่งท่องเที่ยว
วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง จะมีส่วนที่เป็นลานหินและหินโผล่ขนาดใหญ่กว้างขวางมากอยู่หลายแห่ง ซึ่งจะเป็นลักษณะเฉพาะของภูมิประเทศด้านภาคอีสานตอนล่างติดชายแดน บางแห่งก็มีทิวทัศน์ที่สามารถชมวิวมองเห็นฝั่งลาว มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจดังนี้

ด้านธรรมชาติที่สวยงาม
 1. ถ้ำยาว : เป็นถ้ำหินทรายขนาดใหญ่ ซึ่งเคยเป็นที่หลบซ่อนของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในภาคอีสาน / กิจกรรม : เที่ยวถ้ำ, ธรณีวิทยา
 2. ภูผาผึ้ง : เป็นหน้าผาที่มาจากสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขาที่มีรังผึ้งอาศัยอยู่ใต้หน้าผา ทางเดินเท้าบนภูผาผึ้งจะผ่านจุดชมวิวหลายแห่ง ซึ่งจะมีพันธุ์พืชที่มีลักษณะแปลกตา ทั้งที่อยู่บนต้นไม้หรือบนพื้นดิน ปัจจัยของลมและลักษณะของดินซึ่งเป็นดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารต่ำจะเป็นตัวกำหนดชนิดพันธุ์ไม้ ที่บนยอดภูผาผึ้ง จะพบพระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูปปูน ปรางค์สมาธิ ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวบ้านในบริเวณนี้ / กิจกรรม : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมพรรณไม้ ชมทิวทัศน์ ชมวัฒนธรรมและประเพณี
 3. ภูผาส่อง : เป็นหน้าผาซึ่งเป็นจุดชมวิว มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบ / กิจกรรม : ชมทิวทัศน์
 4. หินกบ-หินเต่า : เป็นก้อนหินทรายขนาดใหญ่ มีรูปร่างคล้ายกบ หรือคล้ายเต่า เมื่อมองในมุมที่ต่างกันแล้วแต่จินตนาการของผู้พบเห็น / กิจกรรม : เที่ยวถ้ำ, ธรณีวิทยา
 5. อ่างกบ : เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของหินมีลักษณะเป็นแอ่งขนาดไม่ใหญ่นัก หรือที่เรียกว่า POT HOLE เกิดจากทรายและหินขนาดเล็กในแอ่งน้ำ เมื่อน้ำไหลผ่านนานเข้าทำให้เกิดการกัดเซาะแอ่งนั้นจนมีขนาดลึกและใหญ่ขึ้น ปรากฏการณ์นี้ใช้เวลานับหลายร้อยปี / กิจกรรม : เที่ยวถ้ำ, ธรณีวิทยา
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • ห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย มีห้องสุขาชายไว้บริการ
 • ห้องน้ำ-ห้องสุขาหญิง มีห้องสุขาหญิงไว้บริการ
ที่ตั้งและการเดินทาง
 • วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ 37000
 • โทรศัพท์ : 0 4528 1754 โทรสาร : 0 4531 1683
 • ผู้บริหาร : ประสิทธิ์ ชื่นใจ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
 • รถยนต์ ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางและเลี้ยวซ้ายเป็นทางลูกรังเข้าไป บริเวณพื้นที่ป่าประมาณ 6 กิโลเมตร เข้าถึงวนอุทยาน ใช้ได้ทุกฤดู ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 80 กิโลเมตร
แผ่นที่ตั้ง
เครดิต : dekguide.com
Share on Google Plus

About joon balaad

  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ