พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติความเป็นมา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด  ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรก ตามดำริของ ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ซึ่งต้องการที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมอีสาน โดยเฉพาะเรื่องราวของผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ซึ่งในช่วงเวลานั้นกรมศิลปากร มีนโยบายในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง โดยเฉพาะการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งใหม่ในจังหวัดที่ยังไม่มีพิพิธภัณฑสถาน จึงได้มีการนำเอาแนวความคิดทั้งสองส่วนมาผสมผสานกัน และจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด เริ่มดำเนินการจัดตั้งมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖ ต่อเนื่องจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า ๔๑ ล้านบาท เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่จัดแสดงและรวบรวมเรื่องราวที่น่ารู้ของจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรณี โบราณคดี ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปหัตถกรรม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ได้รับการประกาศเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๗ ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๑๑  ตอนพิเศษ ๔๓ง หน้า ๑๑ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๑ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี

โบราณวัตถุที่สำคัญ
เศียรนาคทองคำชื่อวัตถุ: เศียรนาคทองคำ
แบบศิลปะ: ลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖
ชนิด: ทองคำ
ลักษณะ: เป็นรูปเศียรนาค  ๕ เศียร  มีเครื่องประดับคล้ายกระบังหน้าสวมอยู่เหนือเศียรแต่ละเศียร  คอเป็นปล้อง  ตกแต่งด้วยดอกจัน  โคนทำเป็นห่วงกลมกลวง  ด้านหลังเศียรนาคมีก้านยื่นโค้งออกมา
สภาพ: ชำรุด  ส่วนขาด้านล่างด้านหักหายไป ๓ ขา  กระจังด้านข้างขวาของเศียรนาคหักหายไป
ขนาด: ยาว ๓ เซนติเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๓ เซนติเมตร
สถานที่เก็บ: จัดแสดงชั้น  ๒  ห้องวัฒนธรรมลพบุรี  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ร้อยเอ็ด
ประวัติที่มา: ได้จากการขุดแต่งปราสาทกู่กาสิงห์  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  นำไปเก็บรักษาที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พิมาย  เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๕  โอนมาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ร้อยเอ็ด  เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๐

นิทรรศการ
การจัดแสดงนิทรรศการ

อาคารชั้นที่ ๑
    ส่วนจัดแสดงประกอบด้วยห้องภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาของจังหวัดร้อยเอ็ด ห้องแนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนำเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ห้องบุคคลสำคัญและศิลปินแห่งชาติ

อาคารชั้นที่ ๒
    ส่วนจัดแสดงประกอบด้วยหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งเริ่มมีชาวจีนเข้ามาอยู่อาศัย โดยจำลองตึกดินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนในขณะนั้นให้ได้ชมด้วย

อาคารชั้นที่ ๓
    ส่วนจัดแสดงประกอบด้วยเรื่องวิถีชีวิตประเพณี และงานศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนที่


ติดต่อ :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

สถานที่ตั้ง : 
ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

เวลาทำการ : 
วันพุธ-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าธรรมเนียมเข้าชม :
ชาวไทย  คนละ 20 บาท
ชาวต่างประเทศ  คนละ 100 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 043-514456 ต่อ 101
โทรสาร. 043-514456 ต่อ 112


เครดิต : virtualmuseum.finearts.go.thShare on Google Plus

About joon balaad

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ